Ngân hàng ACB khả năng mất vốn tăng 60% so đầu năm

Ngân hàng TMCP Á Châu – ACB vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2018. Theo đó, lợi nhuận của ngân hàng trong kỳ tiếp tục có bước nhảy vọt nhờ sự khởi sắc trong các hoạt động tín dụng, kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán đầu tư và các hoạt động khác. Tuy nhiên, nợ xấu của ngân hàng này tăng hơn 33% so với hồi đầu năm.

Cuối tháng 9/2018, nợ xấu tại ACB tang hơn 33% so với hồi đầu năm

Kết thúc quý III/2018, ACB đạt lợi nhuận trước thuế 1.625 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với con số đạt được cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng đạt lợi nhuận 4.776 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ.

Ở mảng tín dụng trong kỳ mang về cho ngân hàng khoản lãi 2.563 tỷ đồng, tăng trưởng 19,4% so với cùng kỳ năm trước, nâng lợi nhuận lũy kế 9 tháng mảng này lên 7424 tỷ đồng, tăng trưởng 22,2%.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng nhẹ 6,5%, lên 328 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận từ mảng này đạt 1.075 tỷ đồng, tăng trưởng 26,6%.

Đáng chú ý, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng vọt gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt gần 161 tỷ đồng. Lãi tuần từ mua bán chứng khoán đầu tư cũng tăng tới hơn 49 lần cùng kỳ, đạt 123 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động khác kỳ này tăng 4,7 lần, lên gần 192 tỷ đồng.

Mua bán chứng khoán kinh doanh là mảng duy nhất báo lỗ trong kỳ, mặc dù vậy, mức lỗ cũng giảm từ 26 tỷ đồng trong kỳ trước xuống còn 18,5 tỷ đồng.

Cùng với sự tăng trưởng mạnh của các mảng kinh doanh, chi phí hoạt động trong kỳ của ngân hàng cũng tăng gần 20%, lên 1.520 tỷ đồng trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lại giảm 59%, xuống gần 215 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 312.777 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng ở mức 220.939 tỷ đồng, chiếm 70,6% tổng tài sản và tăng 11,3% so với đầu năm.

Tiền gửi khách hàng cũng đạt mức tăng trưởng 11%, lên 267.975 tỷ đồng.

Về chất lượng cho vay, tại ngày 30/9/2018, ACB đang có 1.850 tỷ đồng nợ xấu, tăng tới 33,1% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn ở mức 1.264 tỷ đồng, chiếm tới 84% tổng nợ xấu và tăng 60,4% so với đầu năm.

Dù vậy, nhờ đẩy mạnh tín dụng nên kết thúc quý III/2018, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng chỉ dừng lại ở mức 0,84% tổng dư nợ, so với mức 0,71% hồi đầu năm.

Với kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, ACB đã hoàn thành 83,8% kế hoạch lợi nhuận năm. Các chỉ tiêu về tổng tài sản, huy động, tín dụng đạt lần lượt 55,6%, 61% và 75,3% kế hoạch đề ra.

Theo Thương trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *