SSI đặt kế hoạch lãi hơn 1.600 tỷ đồng năm 2018

SSI cũng trình kế hoạch thay đổi tên công ty và bầu bổ sung 1 thành viên BKS.

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (HoSE: SSI) thông báo sẽ tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với ngày 20/4 tại Quận 1, TPHCM để thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Tại Đại hội, HĐQT sẽ trình các báo cáo kết quả kinh doanh, BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiểm TGĐ năm 2018; thay đổi tên công ty; bầu bổ sung 1 thành viên BKS;…

Về kế hoạch kinh doanh trong năm 2018, HĐQT sẽ trình Đại hội thông qua chỉ tiêu tổng doanh thu 3.410 tỷ, tổng chi phí 1.795 tỷ đồng; từ đó, Công ty dự kiến mang về 1.615 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 15% so với năm 2017.

Hoạt động kinh doanh năm 2017, SSI ghi nhận doanh thu ở mức 3.043,2 tỷ đồng, tăng 19,8% và vượt 44,35% kế hoạch. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2017 đạt 1.405 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2016 và vượt 32,8% kế hoạch.

Với những kết quả khả quan, cổ phiếu SSI trên thị trường chứng khoán cũng có mức tăng giá khá. Cụ thể, cổ phiếu được giao dịch tại vùng giá hơn 38.000 đồng/cp, tăng giá 31% so với đầu năm 2018.

Theo NDH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *